Kerkenraad

De leden van de kerkenraad zijn ambtsdragers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor alles wat er in de kerk gebeurt. De ouderlingen zijn vooral belast met de kerkdiensten en het pastoraat. De kerkrentmeesters gaan over de financiën en het kerkgebouw. De diakenen bieden hulp aan mensen die deze nodig hebben, ook mensen buiten de gemeente. Daarnaast stimuleren de diakenen bewustzijn binnen de gemeente van maatschappelijke vraagstukken, in Nederland en in de wereld.

Jantine Veenhof

predikant
070-406 1147

Foto gemaakt voor Petrus Magazine door Xander de Rooij

Nadine Brinkhuis

ouderling en voorzitter kerkenraad 
(zwangerschapsverlof t/m april 2021)

Catharina van Egmond

Corine Matthijsse

Gerrit van der Velde

Ingrid Blok

Iris van Gestel-Jonker

Jeanne van den Akker

Marleen Otoide

ouderling en afvaardiging Algemene Kerkenraad
(interim voorzitter t/m april 2021)

Monique Djizani

Nelly van der Velde

Agenda

ONLINE Kerkdienst

17 jan 2021 om 10.00 uur

ONLINE Kerkdienst

24 jan 2021 om 10.00 uur

Afstandsonderwijs in Kinderwinkel is hit


Huisgemeente Kerk in Laak

Vanaf 1 januari 2021 gaat de vierplek Kerk in Laak, die onderdeel was van wijkgemeente De Drieklank, als 'Huisgemeente Kerk in Laak' verder.

God met ons

Meditatie door ds. Jantine Veenhof over God met ons - over een toekomst die groter is dan het verleden

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina